For å strammebånd MC1 og MC2 som leveres sammen med Bailcast drivakselmansjetter. Strammer og låser båndet i én operasjon.

Erstatter MAN NTTL1.