OPTIMAL har valgt tre typer design, og har ingen skarpe kanter:

  • Aluminum “Not Coated” (Som levert originalt)
  • Aluminum “Coated” (Som levert originalt)
  • Stål – Alltid coated

OPTIMAL bremseskjold finner du på Norsk Bildelkatalog.