Universal drivstoffilter.

Dimensjoner (mm)
C: 49
D: 56
E: 80
F: 7
G: 7
H: 58