Universal drivstoffilter.

Dimensjoner (mm)

B: 8
C: 45
D: 48
E: 8
F: 6
G: 6
H: 126