Når disse vibrerer produseres akustiske lydbølger som oppfattes som støy. Det finnes mange forskjellige produkter som reduserer støy i et kjøretøy. Det mest vanlige er å benytte butyl-/asfaltmatter som festes på store karosseriflater for å gjøre dem mer stabile (døde) og forhindre uønskede vibrasjoner og resonans. Noen av disse, f.eks. Dynamat, har foliert ytterside slik at man også kan montere skumplater og oppnå akustisk lyddemping i tillegg til vibrasjonsdemping. Mindre støy = høyere komfort, og bedre lyttemiljø for musikk.