Dynamat DynaXorb støydemping for dørhøyttalere

DynaXorb monteres på dørpanelet rett bak høyttaleren og er utformet på en måte som absorberer lydbølgene fra høyttaleren slik at disse ikke reflekteres tilbake til høyttalermembranet og påvirker lyden. Dette gjør høyttaleren i stand til å gjengi den beste lyden den er i stand til å produsere, uten negativ påvirkning.

DynaXorb vil i tillegg dempe vibrasjonsstøy fra dørpanelet, det vil si støy som kommer av vibrasjoner som forplantes i karosseriet under kjøring.

Platene er påført lim på baksiden som sitter godt mot underlaget.

Mål: 155 x 155 x 8 mm

Leveres i 2-pk.