Smørefett EP 0, det vil si semiflytende. Beskytter mot korrosjon og vannutvasking.

Patron 400 gram.