Mobil Boxx har en rekke fordeler sammenlignet med "vanlige" 20- og 4/5-liters kanner:

  • Mobil Boxx kan lagres i hyller og krever lite plass.
  • Enklere håndtering av avfallet. Etter bruk skilles papp og plast og kastes hver for seg.
  • Det ikke er nødvendig å bruke oljepumpe.
  • Enkelt i bruk og minimalt med svinn ettersom posen tømmes helt.

Stativ og kanner er tilgjengelig på forespørsel og ved kjøp av fullt opplegg, kontakt oss for bestilling.