Leveres i 250ml eller 750ml boks for påføring med pensel, evt. sprøyte.