Hykrol HLP 'anti-slitasje'-oljer er spesielt utviklet for bruk i alle typer hydraulikksystemer.

Disse oljene reduserer pumpeslitasjen til et minimum og bidrar til en lang levetid på utstyret. Den er egnet for smøring av vakuumpumper og moderat belastede girkasser, og beskytter mot slitasje, korrosjon og rustdannelse. Den har utmerkede vanndemulgerende egenskaper. Tilstedeværelsen av små mengder vann vil neppe påvirke den gode filtrerbarheten.

Ytelsesnivå

 • DIN 51524/2 (HLP)
 • U.S. Steel 127
 • U.S. Steel 126
 • Sperry Vickers I-286-S
 • AFNOR NF E 48-603 HM
 • AFNOR NF E 48-603 HL
 • DIN 51524/1 (HL)

Egenskaper

 • Farge: ravlignende
 • Tetthet ved 20°C: 0,867 kg/l
 • Viskositet, kinematisk ved 40°C: 65,8 cSt
 • Viskositet, kinematisk ved 100°C: 8,7 cSt
 • Viskositetsindeks: 104
 • Flammepunkt: 265 °C
 • Flytepunkt: -27 °C