Eurol Hykrol HLP ISO-VG 15 tilhører de såkalte 'anti-slitasje'-oljene som er spesielt utviklet for bruk i alle typer hydraulikksystemer. Disse oljene reduserer pumpeslitasjen til et minimum og bidrar til en lang levetid på utstyret. Dessuten er Eurol Hykrol HLP-oljer ekstremt egnet for smøring av vakuumpumper, tekstilmaskineri og moderat belastede girkasser.

Eurol Hykrol HLP ISO-VG 15 er blandet fra nøye utvalgte, løsemiddelraffinerte parafiniske baseoljer og tilsetningsstoffer. Oljene har utmerkede vaskeegenskaper og høy termisk og oksidasjonsstabilitet.

Eurol Hykrol HLP-oljer gir god beskyttelse mot slitasje, kobber- og stålkorrosjon samt rustdannelse. Den velbalanserte tilsetningsteknologien gir også god beskyttelse mot skumdannelse og aldring. Produktene har utmerkede vanndemulgerende egenskaper. Tilstedeværelsen av små mengder vann vil neppe påvirke den gode filtrerbarheten.