Eurolube er blandet med løsemiddelraffinerte parafinholdige råvarer og anti-slitasjeadditiver.

Produktet anbefales for lette girkasser med rette eller skrå tenner. Den har en høy viskositetsindeks og et lavt flytepunkt som garanterer en konstant sikker driftstilstand, både ved lave starttemperaturer og ved høye fulllasttemperaturer. Tetninger påvirkes ikke av denne API GL-1-oljen. Produktet har en utmerket termisk og oksidasjonsstabilitet, noe som sikrer lang holdbarhet.

Anbefalt for bruk

  • API GL-1

Egenskaper

  • Farge: ravlignende
  • Tetthet ved 20°C: 0,867 kg/l
  • Viskositet, kinematisk ved 40°C: 65,8 cSt
  • Viskositet, kinematisk ved 100°C: 8,7 cSt
  • Viskositetsindeks: 104
  • Flammepunkt: 265 °C
  • Flytepunkt: -27 °C