En syntetisk hydraulikkvæske, spesielt utviklet for servostyringssystemer, nivåreguleringssystemer og hydrauliske (fjærings)systemer.

Dette produktet anbefales for Citroën HYDRActive 3-systemet på grunn av dets høye viskositetsindeks og svært lave flytepunkt. På grunn av det høye kokepunktet og vannmotstanden kan produktet påføres for langvarig og sikker bruk når denne typen produkter er foreskrevet. Skiftintervallet er 5 år eller 200.000 km, avhengig av hva som inntreffer først.

Ytelsesnivå

  • DIN 51524/3 (HVLP)
  • PSA S71 2710 (LDS)

Egenskaper

  • Farge: mørkeoransje
  • Tetthet ved 20°C: 0,826 kg/l
  • Viskositet, kinematisk ved 40°C: 18,8 cSt
  • Viskositet, kinematisk ved 100°C: 6,5 cSt
  • Flammepunkt: 136 °C
  • Flytepunkt: -54 °C