Eurol DOT3 er et høyytelsesprodukt, utviklet for hydrauliske bremsesystemer til personbiler, nyttekjøretøy, mopeder, scootere, gaffeltrucker og motorsykler i både trommelbremser og skivebremsesystemer.


Ytelsesnivå

  • FMVSS 116 DOT 3
  • SAE J1703

Egenskaper

  • Farge: Gul
  • Tetthet ved 20°C: 1,035 kg/l
  • Viskositet, kinematisk ved 40°C: 7,5 cSt
  • Viskositet, kinematisk ved 100°C: 2 cSt
  • Flammepunkt: 110 °C
  • Flytepunkt: -36 °C