Mobil Delvac Legend 1330 er en monograde-dieselmotorolje som er sammensatt av baseoljer med avansert teknologi og et balansert tilsetningssystem.
Oljen er spesielt utviklet for ytelse i mellomkjølte turboladede motorer i utstyr som jobber under krevende driftsforhold på vei og i terreng. Mobil Delvac Legend 1300-serien brukes på en rekke bruksområder hvor et monograde-smøremiddel anbefales. De er spesielt egnet for lastebiltransport, gruvedrift, steinbrudd, anleggsvirksomhet og landbruksbedrifter.

Egenskaper og fordeler

 • Veldig god beskyttelse mot oljefortykkelse, koksdannelse, slamdannelse, oljenedbrytning og korrosjon: Forlenget levetid på motoren, mindre slitasje og utmerket beskyttelse mot ringklebing
 • Større TBN-reserve: Langvarig beskyttelse mot avleiringer/slitasje og kontrollerer syredannelse ved bruk av drivstoff med høyere svovelinnhold

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

 • sugende og turboladet dieseldrevet utstyr
 • lett, middels og tung lastebiltransport
 • anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

 • Allison C-4
 • API CF
 • API SF

Typiske produktdata

 • Klasse: SAE 30
 • Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874: 1,1
 • Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92: 235
 • Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445: 11,6
 • Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445: 101
 • Stivnepunkt, °C, ASTM D97: -27
 • Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896: 10
 • Viskositetsindeks, ASTM D2270: 99