Beskytter alle indre og ytre motordeler mot korrosjon under vinterlagring.
Sesongmessig beskyttelse av alle båtmotorer, snøscootere, motorsykler osv.

 

Slik bruker du CRC Motor Protect

  1. Kjør motoren varm.
  2. Spray rikelig i forgasser/luftinntak. Gjerne til motor stopper (via luftinntak).
  3. Ta ut tennplugge(er) og spray inn i motor, drei rundt noen ganger for hånd eller med starter.