AdProLine® Marineglykol er en miljøvennlig frostvæske.

Hindrer frost i rør, avløp, vannlåser, toaletter og vanntanker. Brukes i båt, hytte, campingvogn, bobil og buss.

 

AdProLine® Marineglykol er basert på propylenglykol og en inhibitorpakke uten nitriter, aminer, fosfater, silikater og borater. Propylenglykol er, sammenlignet med etylenglykol, mer fordelaktig ut ifra miljø og helse synpunkter. AdProLine® Marineglykol er biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for akvatiske organismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljø.

 

   Blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse:

Prosent Temp
50% -33 °C
40% -20 °C
33% -15 °C

 

OBS! Dette produktet sendes ikke med subsidiert frakt.

Ta kontakt for pris!