Mineralsk motorolje for bensin-, LPG- og dieselmotorer med viskositetsforbedrer for å forhindre viskositetstap over tid.

Sterk og stabil smørefilm er garantert, selv ved høye temperaturer. Korrosjon og slam reduseres til et minimum, mens anti-slitasjeadditiver, blandet med høykvalitets baseoljer, gir maksimal beskyttelse for tungt belastede deler.

Ytelsesnivå

 • API SF/CF

Anbefalt for bruk

 • MIL-L-2104D
 • MIL-L-46152C

Egenskaper

 • Farge: brun
 • Tetthet ved 20°C: 0,874 kg/l
 • Viskositet, kinematisk ved 40°C: 158,4 cSt
 • Viskositet, kinematisk ved 100°C: 17,7 cSt
 • Viskositetsindeks: 123
 • Viskositet, dynamisk (CCS): 7438 cP
 • Sulfat aske: 1,2 vekt%
 • Flammepunkt: 218 °C
 • Flytepunkt: -27 °C