Mineralsk motorolje for bensin-, LPG- og dieselmotorer formulert med skjærstabile viskositetsforbedrer for å forhindre viskositetstap over tid.

På grunn av dette er en sterk og stabil smørefilm garantert, selv ved høye temperaturer. Korrosjon og slam reduseres til et minimum, mens anti-slitasjeadditiver, blandet med høykvalitets baseoljer, gir maksimal beskyttelse for tungt belastede deler. Eurol Special Multigrades er spesielt egnet for eldre biler.

Ytelsesnivå

 • API SF/CD

Anbefalt for bruk

 • MIL-L-2104D
 • MIL-L-46152C

Egenskaper

 • Farge: brun
 • Tetthet ved 20°C: 0,852 kg/l
 • Viskositet, kinematisk ved 40°C: 68,2 cSt
 • Viskositet, kinematisk ved 100°C: 10,9 cSt
 • Viskositetsindeks: 149
 • Viskositet, dynamisk (CCS): 3619 cP
 • Sulfat aske: 1,2 vekt%
 • Flammepunkt: 218 °C
 • Flytepunkt: -36 °C