Brukes som brensel til kokeapparater, avfetter og flekkfjerner.
Enkelte lakktyper skal tynnes med rødsprit.

Leveres i 1 og 4 liter.