AdTechLine® Rødsprit, drivstoff til spritapparat / kokeapparat og stormkjøkken / Primus. Brenner uten å sote. Kan også brukes til rengjøring av frontruter og speil samt til flekkfjerning.

Benyttes også som avfettingsvæske for tre og metall før lakkering eller maling, og som antifrostmiddel i vannlåser og vannpumper.
Enkelte lakktyper skal tynnes med rødsprit.