Effektivt verktøy for å løsne fastrustede deler. Penetrating oil har gode penetrerende egenskaper og inneholder grafitt og MoS². Penetrating oil er fuktsikker og rustforebyggende.

MoTip Penetrating Oil har en kraftig jetspray og kan brukes i ulike posisjoner.