Lomme som brukes i forbindelse med ombygging fra standard 2-DIN åpning til 1-DIN åpning for bilradio.