Fiberoptisk loop brukes i biler med MOST system.

F.eks. Audi, BMW eller Mercedes med MOST.

Ved utskifting av originalradio, må man koble fra f.eks. CD-veksler eller Handsfree system, og sette inn en MOST loop som lar signalet passere.