Kabelsett som erstatter original apparatkabel på nyere SONY radioer 1997 ->
ISO-kontakt mot bil.
Gul og rød markering angir hvor konstantstrøm og tenningspenning er tilkoblet.