Kabelsett som erstatter original apparatkabel på Pioneer radioer.
ISO-kontakt mot bil.
Gul og rød markering angir hvor konstantstrøm og tenningspenning er tilkoblet.