Kabelsett som erstatter original apparatkabel på PANASONIC radioer.
 ISO-kontakt mot bil.
 Gul og rød markering angir hvor konstantstrøm og tenningspenning er tilkoblet.