Relevant for hovedenheter som ikke har iPod kobling men har FullSpeed kobling.