Stereo dempeledd for tilkobling til høyttaler kabel, gir linjenivå signal ut på et par RCA kontakter.

  • Justerbar demping (individuelt på hver kanal) for best tilpasning.