Passiv stereo nivåkontroll for linjesignal til forsterker.
RCA kobling inn og ut.