Spesialnøkler til å løse ut radioer av de fleste modeller. 18 deler.

Det finnes også et enda mer komplett sett med 32 deler, LAS4105.