Autoleads PC4-30 split charging relay

  • Skillerele som skiller startbatteri og forbruksbatteri.
  • Forhindrer utlading av startbatteriet ved høyt eller langvarig forbruk.
  • Sørger for at startbatteri lades først opp, og lader deretter forbruksbatteriet.