Rimelig og god 4-/3-/2-kanals forsterker på 4 x 70WRMS @ 4 ohm / 2 x 175W
RMS @ 4 ohm. Alle fire kanaler kan brokobles.

 

TEKNISKE DATA:

 • 4-/3-/2-kanals forsterker
 • Nominell effekt (RMS): 4 x 70W / 2 x 70W + 1 x 175W / 2 x 175W (4 ohm)
 • Max (musikk) effekt: 4 x 170W / 2 x 170W + 1 x 500W / 2 x 500W (4 ohm)
 • 2 ohm stabil
 • 4 kanaler kan brokobles (max 4 ohm belastning)
 • Low Level input (RCA)
 • Frekvensområde: 5 - 50000 Hz
 • Harmonisk forvrengning: > 0,05% (ved 1kHz @ 4 ohm)
 • Lavpassfilter: 80 Hz, -18dB/okt
 • Høypassfilter: 80 Hz, -12dB/okt
 • Mål (B x H x D): 342mm x 55mm x 232mm