DIN antenne plugg for koaksial kabel, med strekkavlaster.

NB! Må loddes!