Antenne plugg til koaksial eller annen type antenne kabel.
Enkel type.

Må loddes!