Antenne overgangsledning fra Fakra kontakt i bil til ISO inn på radio. 50 ohm. Universaldel.