Trengs på en del nyere Audi. Blå ledning kobles sammen med blå ledning på ny radio, for å gi strøm til aktiv antenne.
 

Kompatibel med
  • Audi A3 f) Sep-05 - > Quadlock System- Fully Amp 
  • Audi A3 e) Sep-04 - Sep-05 Quadlock System-Half Amp 
  • Audi A3 e) Sep-04 - Sep-05 Quadlock System-Fully Amp 
  • Audi A3 f) Sep-05 - > Quadlock System-Half Amp