Ny design stålbørste med opphøyd håndtak slik at du slipper oppskrapede fingerknoker.