EFB (Enhanced Flooded Battery) er tette batterier, men med flytende syre.
AGM (Absorbed Glassfibre Mat) helt tette batterier med syre oppsugd i matte.

Begge typer er utviklet spesielt til formålet men det anbefales å sette inn batteri av samme type som originalt; EFB kontra AGM.