Håndholdt flenseverktøy for bremserør i kobber. Gir gode flenser og er enkel i bruk.
Lager flenser på kobberrør fra 5 til 16 mm.

Bestill også LAS0360 reserve mothold, disse forbrukes.