PAL sikring grønn 40 A.
Brukes som hovedsikring etc.
Leveres enkeltvis.