Standard polsko av god kvalitet.
(tilsv. type minus heter 204L)