Standard polsko av god kvalitet.
(tilsv. type pluss heter 203R)