Til batterier med liten pol (type 3).
(tilsv. plusspol heter 219P)