3/4" settet inneholder 16 piper fra 19 til 50 mm.
Kort og lang forlenger samt skralle.