Settes på toppen av oljefatet og med avtapping ned i fatet. Man kan da tappe olje fra bilen og rett ned i fatet. Her kan også oljefilter ligge og renne fra seg.