COVID-19 har satt sitt preg på året og mange familier, husstander og arbeidsplasser har vært direkte eller indirekte påvirket av dette.
Arbeidsdagen har ikke bare vært kjøp, logistikk og salg – men også vært påvirket av nye regelverk, smittevern og usikkerhet.

Vi takker for samarbeidet i året som har gått og gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet i 2021.

Vi vil med dette ønske dere en God Jul og et fremgangsrikt Nytt år.
Hilsen alle hos BEMA AS

 

Kreftforeningen er fortsatt aktuell for mange og vi sender igjen en gave dit på vegne av oss og våre kunder.