Loven gjelder for større virksomheter i Norge, som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor landet.

BEMA er en bedrift som omfattes av loven og vi er forpliktet til å utføre aktsomhetsvurderinger om vår verdikjedes respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). Mer om loven her (Lovdata). Se også Forbrukertilsynets veiledning.

Den første rapporten skal i henhold til lovverket offentliggjøres 30.6.2023 og BEMA startet denne prosessen allerede i mai 2022.

BEMA har kartlagt hele vår leverandørkjede og risikovurdert hver enkelt av dem, innhentet informasjon, vurdert dem erfaringsmessig og/eller leverandørbesøk. Det har alltid vært viktig for BEMA å ha seriøse og ryddige leverandører, noe vi kontinuerlig har jobbet mot i alle år. Siden mange av våre leverandører også er leverandører til bilprodusenter, settes det store krav til anstendige arbeidsforhold, menneskerettigheter og HMS.

Våre produktansvarlige har minimum 20-30 års erfaring og har jobbet tett med våre leverandører i alle disse årene.

 

Etter våre vurderinger har vi ingen grunn til å mistenke brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

 

Om du måtte trenge mer informasjon om hvordan BEMA jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, fyll ut skjema her.  Svarfristen er innen rimelig tid og senest innen tre uker (§ 7)

Selv om enhver har rett på informasjon om hvordan BEMA håndterer eventuelle negative konsekvenser, har BEMA rett til å avslå etter kriterier i § 6.

Redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger (PDF, 193KB)


Forespørsel om informasjon vedrørende BEMA’s håndtering av eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Alle felt i skjemaet er påkrevd!