Markerings lys med LED dioder og reflex.
For flat montering med hull for ledning på baksiden.
Denne har innbygget regulering for både 12 og 24 volt.