Startvillig motor, mindre motorslitasje, redusert drivstofforbruk og en mer miljøvennlig start på dagen!

En forvarmet motor starter lettere, utsettes for mindre slitasje, gir redusert drivstofforbruk og opp til 30% redusert utslipp av skadelige avgasser de første kilometerne.

Elektrisk motorvarmer er den mest miljøvennlige måten å forvarme motoren på. Starter du kjøringen med forvarmet motor, vil både utslipp og forbruk bli redusert de første 4-5 kilometerene.
 

Dette er en oljevarmer som forvarmer oljen og ikke kjølevæsken.
Kontaktvarmerene består av et element innstøpt i aluminium, tilpasset monteringsstedet. Kontakt-varmer på bunnpannne er i prinsippet en oljevarmer som forvarmer olje og ikke kjølevæske. Temperaturøkningen på motorblokken ved bruk av kontaktvarmer på bunnpanne kan derfor ikke sammenlignes med en motorvarmer montert i kjølevæske. Varmeledende pasta påføres på varmerens kontaktflate for å forbedre varmeoverføring fra kontaktvarmer til motorblokk eller bunnpanne.
 

NB! Les og følg medfølgende monteringsanvisning for ditt kjøretøy nøye. Motorvarmeren skal KUN monteres på kjøretøy beskrevet i monteringsanvisningen.